Crunchycon 2015

Datum: 20xx-xx-xx

Plats: I planeringsstadiet.

Hemsida(Inte i bruk än): www.crunchycon.se/2015

Beskrivning: Crunchycon 2015 är i tidigt planeringsstadie.

Crunchycon 2014

Datum: 2014-08-23

Plats: Östra Torns Fritidsgård(Östratornvägen 2, Lund)

Hemsida: www.crunchycon.se/2014

Beskrivning: Crunchycon anordnades för andra året i rad med till och med fler besökare än föregående år! Ändå blev det mycket mindre trångt med bättre planering av plats för försäljare, aktiviteter etc. Vi hade ett större utbud i caféet och även en del nya aktiviteter!

Var du på Crunchycon 2014? Ge gärna feedback här!

Crunchycon 2013

Datum: 2013-08-31

Hemsida: www.crunchycon.se/2013

Beskrivning: Det här var det första Crunchycon någonsin och det blev väldigt lyckat med runt 450 deltagare.
Var du på Crunchycon 2013? Ge gärna feedback här!